Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αναλυθούν οι παράγοντες εκείνοι που μπορούν να κάνουν έναν υποψήφιο για δουλειά να ξεχωρίσει και να αναδειχτεί ανάμεσα στο σύνολο. Σύγχρονες πρακτικές, νέες μέθοδοι και πρακτική εξάσκηση, θα έχουν κυρίαρχο ρόλο στο πλαίσιο του σεμιναρίου.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

09:00– 09:30 Εισαγωγή  
09:30 –10:30 Η προετοιμασία ενός σωστά δομημένου Βιογραφικού Σημειώματος
10:30 – 11:00 Θέστε τους σωστούς στόχους, ανακαλύψτε τον τομέα που σας ταιριάζει
11:00 - 11:15 Διάλειμμα
11:15 - 12:00 Πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια συνέντευξη
12:00 - 12:30 Πώς να "προωθήσετε" σωστά τον εαυτό σας
12:30 - 13:00 Τυπολογίες συνεντεύξεων
13:00 – 14:00 Διάλειμμα
14:00 – 14:30 Χρησιμοποιήστε σωστά τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
14:30 - 15:15 Πρακτική Άσκηση συνέντευξης (Προετοιμασία)
15:15 – 15:30 Διάλειμμα
15:30 - 16:30 Πρακτική Άσκηση συνέντευξης (Εφαρμογη)
16:30 - 16:45 Αξιολόγηση συνέντευξης 
16:30 – 17:00 Ερωτήσεις - Συζήτηση

Συμμετοχή

Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.

(*) Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Browse...
Αποδέχομαι τους όρους επιλογής υποψηφίων
 

Όροι επιλογής υποψηφίων
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται με κλήρωση, που θα πραγματοποιείται στην έδρα των εταιριών Tasty Foods ΑΒΓΕ και Pepsico HBH ΕΠΕ (22ο χλμ ΕΟ Αθηνών – Λαμίας, Άγιος Στέφανος), παρουσία δικηγόρου, τουλάχιστον δυο εβδομάδες πριν την υλοποίηση εκάστου εκπαιδευτικού προγράμματος. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα των κληρώσεων θα ανακοινώνεται από την παρούσα ιστοσελίδα τουλάχιστον τρείς μέρες πριν την εκάστη κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι πτυχιούχοι και φοιτητές ΤΕΙ-ΑΕΙ, που διαθέτουν ισχύουσα κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ (αφορά τους ανέργους) κι επιθυμούν να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις και τις δεξιότητες σε διάφορους τομείς. Επειδή η εκπαίδευση είναι εξειδικευμένη και περιλαμβάνει και αγγλική ορολογία, για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων είναι επιθυμητή η καλή γνώση αγγλικών.Στη διαδικασία της κλήρωσης μπορεί να παρευρεθεί όποιος από τους υποψήφιους συμμετέχοντες το επιθυμεί, αρκεί να το δηλώσει στο τηλέφωνο 0030 210 6298000 μέχρι την 17.00 μμ της ημέρας που προηγείται της κληρώσεως. Από κάθε κλήρωση θα κληρώνονται 30 συμμετέχοντες, καθώς και 30 επιλαχόντες ονόματα των συμμετεχόντων και των επιλαχόντων θα αναρτώνται στην σελίδα του www.pepsicoschool.gr, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του PepsiCo School και θα παραμένουν αναρτημένα μέχρι την υλοποίηση εκάστου εκπαιδευτικού προγράμματος και για εύλογο χρονικό διάστημα μετά από αυτήν. Επιπλέον στους κληρωθέντες θα αποστέλλεται e-mail το οποίο θα τους ενημερώνει για την επιλογή τους. Οι κληρωθέντες θα πρέπει να απαντήσουν θετικά για την συμμετοχή τους εντός 7 ημερών αποστέλλοντας ταυτόχρονα ηλεκτρονικά αντίγραφα της ισχύουσας Κάρτας Ανεργίας ΟΑΕΔ, του Πτυχίου καθώς και του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ. Σε περίπτωση μη απάντησής τους ή αρνητικής απάντησης ή μη προσκόμισης των απαραίτητων εγγράφων, θα συμμετέχει αντί αυτού/ων, ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών/όντες.